ดวงไทยมอญโบราณ ตั้งชื่อ – ตั้งนามสกุล , ดูดวงรายเดือน-รายปี , ฤกษ์ยาม , ฮวงจุ้ยมอญโบราณ , วิธีทำบุญใส่บาตรดาวเสวยอายุ , ขึ้นบ้านใหม่ , ร้านค้า , ออกรถ , การพิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง , สีที่เป็นมงคล
ดวงไทยมอญ
ดวงไทยมอญ | เว็บบอร์ด | ดวงชะตา | เกี่ยวกับชมรม
 โหราศาสตร์ไทย-มอญ
   
 บทสวดมนต์
   
 หลักการทำนายดวง-วิธีการ
   
 กิจกรรม-ข่าวสาร
   
 Facebook
   

 

หลักการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ หรือ หิ้งพระ
โดยการหันหน้าพระพุทธ (พระประธาน)ไปในทิศทางที่เป็นมงคล


ในตำรา สายมอญโบราณ แนะนำว่า การตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ หรือ หิ้งพระ ถ้าเราหันหน้าพระไปในทิศที่เป็นมงคลก็จะเป็น สิริมงคล ต่อตัวเองและครอบครัว ซึ่งทิศที่เป็นมงคล มีดังนี้

ทิศ ตะวันออก      = ธุรกิจการค้า การงาน เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ  = มั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นเศรษฐี
ทิศ เหนือ  = อยู่เย็นเป็นสุข

                    

ทิศที่ไม่ดี ไม่ควรหันหน้าพระประธานไป คือ

ทิศ ใต้   = ขาดทุน ยากจนลงเรื่อยๆ
ทิศ ตะวันตก     = เกิดการเจ็บป่วย ผิดหวัง สูญเสีย มีแต่ความทุกข์
ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ = ผู้มีอำนาจวาสนาจะลดน้อย ถอยลงเรื่อยๆ
ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้   = จะมีแต่คดีความ มีแต่ความทุกข์ ตลอดเวลา
ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ  = ทำให้จิตใจไม่ปกติ คิดสิ่งใดก็ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอด รวนเร มักเปลี่ยนใจบ่อยๆ

 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ
มั่งคั่ง ร่ำรวย
เป็นเศรษฐี
ตะวันออก
การงานเจริญรุ่งเรือง
ตะวันออกเฉียงใต้
อำนาจวาสนา
จะลดน้อยลงเรื่อยๆ
เหนือ
อยู่เย็นเป็นสุข
ใต้
มีแต่ขาดทุน ยากจน
ลำบากลงเรื่อย
ตะวันตกเฉียงเหนือ
จิตใจไม่หนักแน่น รวนเร
เปลี่ยนใจง่าย
ตะวันตก
เจ็บป่วย ผิดหวัง
สูญเสีย ทุกข์หนัก
ตะวันตกเฉียงใต้
มีแต่คดีความ
และ ความทุกข์ร้อนใจ

 
ปรึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชมรมโหราศาสตร์เเละจิต โทร 02-5734195