ดวงไทยมอญโบราณ ตั้งชื่อ – ตั้งนามสกุล , ดูดวงรายเดือน-รายปี , ฤกษ์ยาม , ฮวงจุ้ยมอญโบราณ , วิธีทำบุญใส่บาตรดาวเสวยอายุ , ขึ้นบ้านใหม่ , ร้านค้า , ออกรถ , การพิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง , สีที่เป็นมงคล
ดวงไทยมอญ
ดวงไทยมอญ | เว็บบอร์ด | ดวงชะตา | เกี่ยวกับชมรม
 โหราศาสตร์ไทย-มอญ
   
 บทสวดมนต์
   
 หลักการทำนายดวง-วิธีการ
   
 กิจกรรม-ข่าวสาร
   
 Facebook
   

 

 

“โหราศาสตร์”  เป็นวิชาว่าด้วยการรวบรวมสรรพสิ่งต่างๆ ของมวลธรรมชาติ
โดยใช้การจดบันทึก เล่าขานสืบต่อๆ  กันมา โดยมนุษย์และได้แตกกิ่งก้านสาขา
ออกไปเป็นศาสตร์ ต่างๆ  โดยมีสาเหตุจากระยะเวลาที่ผ่านมา  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม และ ความเชื่อของมนุษย์  ในแต่ละยุคสมัย  โดยมีความเชื่อว่าวิชาโหราศาสตร์ นั้น
ได้ปรากฏขึ้นมา ราวๆ 4,000 – 5,000 ปี มาแล้ว สำหรับประเทศไทยเท่าที่ค้นพบปรากฏว่า
วิชาโหราศาสตร์มีมาประมาณ 900 ปี มาแล้ว 

 

-สาเหตุที่มนุษย์ต้องการเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์นั้น เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าด้วยการทำนายและพยากรณ์
โชคชะตาของมนุษย์ และสิ่งต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ โดยสามารถทำนาย เพื่อรู้ถึงอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคตนั้นเอง

- จากการบันทึกรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็นมาในอดีตกาลนับ
พันๆปีมาแล้วนั้น มีอยู่สิ่งหนึ่งที่
บางครั้ง ทำให้วิชาโหราศาสตร์ไม่เจริญรุดหน้าก้าวไกล ดังเช่นศาสตร์อื่นๆ นั้น เพราะคนรุ่นเก่าๆ แต่โบราณกาลมาซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญวิชาด้านโหราศาสตร์มักจะ หวง วิชา จึงมักจะบันทึกหรือถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์
แก่คนรุ่นหลัง
แบบปิดบังบางส่วนที่ตนเองได้ค้นพบ


เมื่อผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมา มีความรู้แบบเข้าไม่ถึงแก่นแท้แห่งวิชาโหราศาสตร์
ก็ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์เหมือนศาสตร์อื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เคมี ฯลฯ 
ซึ่งสามารถทดลองให้เห็นจริงได้ จึงทำให้วิชาโหราศาสตร์ไม่เจริญก้าวหน้า เพราะมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่เชื่อถือและไม่ยอมรับรองวิชาโหราศาสตร์ดังเช่นวิชาอื่นๆ
แต่ผู้เขียนเห็นว่า ศาสตร์ทุกศาสตร์  วิชาทุกวิชา ต้องมีการเจริญเติบโตก้าวหน้า
ตามความเจริญของโลก โดยถือว่า ลูกศิษย์ต้องเก่งกว่าอาจารย์ คนรุ่นหลังต้องมี
ความสามารถมากกว่าคนรุ่นก่อน โลกแห่งวิชาโหราศาสตร์ก็จะเจริญ เช่นเดียวกับ
การกำเนิดตัวอักษรไทย หรือ ภาษาไทย โดยมีท่านพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ให้กำเนิด
แต่ภายหลังก็มีผู้บัญญัติเป็นพจนานุกรมไทย เป็นต้น


- สำหรับวิชาโหราศาสตร์ไทยนั้น จะมาจากไหน หรือ ประเทศไหน คงยากที่จะค้นคว้า
แหล่งเดิมได้แต่จากหลักฐานบางอย่างเชื่อว่าคงรับช่วงมาจากทางสาย พม่าและมอญโบราณ
เช่น การคำนวณปฏิทินโหราศาสตร์ไทย เราใช้จุลศักราชเป็นเกณฑ์คำนวณ ซึ่งจุลศักราชนี้
เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า เป็นศักราชที่ใช้อยู่ในพม่าและมอญโบราณ
เมื่อพุทธศักราชล่วงไปแล้วได้ 1181 ปี นอกจากนี้ การคำนวณสุริยุปราคา และ จันทรุปราคา
ก็ปรากฏว่าได้มาจากมอญโบราณ ซึ่งมีภาษาบาลีกล่าวไว้เป็นสำเนียงทางภาษามอญ
ที่พระมอญใช้สวดมนต์ ในคัมภีร์ทักษาพยากรณ์ก็มีบางคำที่ใช้ภาษามอญ

 

- สำหรับวิชาโหราศาสตร์ในสังคมปัจจุบันของไทยเรา คนส่วนมากมักจะ เกี่ยวข้องกับหลักวิชานี้เสมอ คือ คนส่วนมากมักจะสัมผัสกับการพยากรณ์หรือ ตรวจดวงชะตาตัวเองแล้วแทบทั้งนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการคำตอบโดยทั่วๆ ไปว่า ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้าง ควรประกอบอาชีพอะไร เมื่อไรจะมีโชคลาภ เมื่อไรจะมีเคราะห์ โชคร้าย ฯลฯ และเมื่อทราบแล้วควรจะทำตนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ หรือแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา เมื่อยามที่โชคร้ายเข้ามาในช่วงชีวิต แต่มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อในเรื่องวิชาโหราศาสตร์ เพราะอาจจะเคย ได้รับการพยากรณ์ที่ผิดๆ
โดยไปพบกับนักพยากรณ์ที่ไม่รู้ถึงแก่นแท้แห่งวิชาโหราศาสตร์ ที่ตนเองนำมาใช้
 

 

- บางคนก็อาจจะเคยพบเห็นเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง ที่เชื่อวิชาโหราศาสตร์ต้องเสียเงินเสียทอง
เป็นจำนวนมากในการสะเดาะเคราะห์ จึงทำให้ไม่ศรัทธาหรือเสื่อมศรัทธาในวิชาโหราศาสตร์
“โหราศาสตร์”  เป็นวิชาที่ว่าด้วยการรวบรวมสรรพสิ่งต่างๆ ของมวลธรรมชาติ
โดยใช้การจดบันทึก เล่าขานสืบต่อๆ กันมา โดยมนุษย์ และได้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นศาสตร์ต่างๆ

 

หลวงปู่สีระวันตะ
(พระอาจารย์ของท่านอาจารย์เอกพูน)

 

 

 

- โดยมีสาเหตุจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
อ.ชณนบ  พรพงษ์เมตตา  ซึ่งได้รับ
การถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์
ของมอญโบราณจาก
ท่านอาจารย์ เอกพูน ซึ่งเป็น พระสงฆ์จากสายมอญโดยตรง
โดยได้นำหลักวิชาการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาผสมผสานกับหลักวิชาโหราศาสตร์ของไทยและจีนนำมาเปิดสอนอบรมขึ้น ซึ่งนับเวลาถึงปัจจุบัน
นับเป็นปีที่ 10 เพราะ อ. ชณนบ ถือว่าการได้เรียนรู้ ได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้อุปนิสัย ใจคอ บุคลิก ลักษณะ และธาตุต่างๆ ของตนเอง และบุคคลอื่น ว่ามีอะไรที่เป็นคุณสมบัติที่ดี ที่ควรนำมาปฏิบัติ อะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีควรป้องกัน หลีกเลี่ยงไม่ใช้ ไม่ว่าการกระทำหรืออุปนิสัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและดำเนินชีวิต
ของตนเองและบุคคลอื่น

 

 

 

 

 

- นอกจากนี้เมื่อเราได้เรียนรู้วิชาโหราศาสตร์แล้วก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของบุคคลคนบางคนบางกลุ่ม ที่มิใช่นักโหราศาสตร์แต่มักอ้างตัวเป็นหมอดูแล้วชี้แนะในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์แห่งทรัพย์สินเงินทอง  เช่น ให้สะเดาะเคราะห์ หรือ ตกอยู่ใต้อิทธิพลของหมอดูให้คอยเป็นผู้ชี้แนะดวงชะตา จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและครอบครัวเพราะเมื่อเราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็จะทราบว่า
วิชาโหราศาสตร์ เป็นเพียงส่วนประกอบแห่งการดำเนินชีวิตเท่านั้น  ไม่ใช่ตัวนำในการดำเนินชีวิตของตัวเรา

   

ท่านอาจารย์เอกพูน
(พระอาจารย์ของอาจารย์ ชณนบ)

 
   

อ.ชณนบ  พรพงษ์เมตตา

 

- ตลอดระยะเวลา เกือบ 10 ปี ที่ชมรมฯ ได้เปิดการอบรมฯ ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์ทั้งหลายโดยไม่มีการปิดบังศิษย์ในการสอบถามปัญหาแก่บุคคลทั่วไป  จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเปิดเป็น เว็บไซต์ ขึ้นในปีนี้ สำหรับเว็บไซต์ที่เปิดใหม่นี้ คือ
“www. DUANGTHAIMON.COM”
เป็นเว็บไซต์ ที่เปิดขึ้นใหม่  ดำเนินการโดย
“ชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต”  ภายใต้การนำของ
อ.ชณนบ  พรพงษ์เมตตา
  ซึ่งชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต นี้ ได้เปิดขึ้นมาโดยการสอนถ่ายทอด วิชาโหราศาสตร์ทางด้ายสายมอญโบราณ มาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 10
มีลูกศิษย์ที่ผ่านการอบรมฯ ไปแล้วหลายพันคน ซึ่งแต่ละคนก็สามารถนำหลักวิชาที่ได้เรียนรู้จนจบภายใน 2 วัน ไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิต แก้ไขปัญหาดวงชะตา  เสริมดวงชะตา ของตนเองให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลักวิชาของชมรมฯ  นี้จะโดดเด่นเน้นในเรื่องของ

 • การตรวจดวงชะตาราศีของแต่ละบุคคล ตั้งแต่อดีต  ปัจจุบัน และอนาคต
 • ตรวจสอบว่า ปัจจุบันวิถีชีวิตของแต่ละคนมีเทวดาอะไรกำลังดูแล หรือ เสวยอายุอยู่ และ ควรทำการแก้ไขอย่างไรให้ดีขึ้น
 • หลัก และ วิธีการทำบุญใส่บาตร ที่สามารถแก้ไขให้ชะตาชีวิตดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • หลักการตั้งชื่อ ซึ่ง เป็นหลักวิชาที่โดดเด่นอีกวิชาหนึ่ง โดยต้องนำ วัน เดือน ปีเกิด 
  ของแต่ละบุคคลมาคำนวณแล้วตั้งชื่อให้ถูกต้องตามหลัก 6 ขั้นตอน แล้วจึงตรวจดวงชะตาของแต่ละบุคคลว่า เดือนใดเป็นเดือนที่ดีที่สุดที่จะให้เปลี่ยนชื่อ และเวลาในวันนั้นเป็นเวลาเท่าใดในการ ขอยื่นเปลี่ยนชื่อ ซึ่งจะทำให้ชื่อของบุคคลที่เปลี่ยนใหม่จะได้ผลต่อเจ้าของดวงชะตาอย่างสมบูรณ์  เพราะถ้าเราหาชื่อที่ดีได้แล้วแต่ไปเปลี่ยนชื่อในเวลาที่ไม่เป็นสิริมงคลกับตัวเอง ผลคือ ส่วนที่ดีก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย
 • การคำนวณโชคชะตาราศีโดยใช้  เวลา ในการคำนวณ
 • พิจารณาการใช้สีเสื้อผ้า ที่ใส่ประจำทุกๆ วัน การเลือกสีหลักของแต่ละดวงชะตา เช่น
  สีรถยนต์ , สีห้องนอน , สีห้องทำงาน , สีผ้าม่าน , สีผ้าปูที่นอน ฯลฯ
 • หลักการตรวจทะเบียนรถ , เลขที่บ้าน , เลขบัตรประชาชน , เลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ
 • การตั้งชื่อ บริษัท , ห้างร้าน  การแก้ไขธุรกิจการค้า , สถานที่ตั้ง  ให้สัมพันธ์กับเจ้าของและสถานที่ตั้ง

 

- นอกจากนี้ ต่อๆ ไป เว็บไซต์ “ดวงไทยมอญ”  นี้ จะเปิดให้มีการทำนายดวงชะตา
ของบ้านเมือง ของบุคคลสำคัญ ทั้งนักการเมือง นักแสดง ผู้มีชื่อเสียงอื่นๆ นอกจากนี้หลักวิชาของมอญโบราณ เราสามารถดัดแปลงการคำนวณในเรื่องอื่นตามที่เราต้องการ เช่น
การคำนวณผลแพ้ชนะของกีฬา ต่างๆเช่น ฟุตบอล เป็นต้น ซึ่งถ้ามีผู้สนใจมาก เว็บไซต์ของเราก็จะเปิดการคำนวณ ทำนายให้ล่วงหน้า ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ดวงไทยมอญนี้ต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่สนใจในทุกๆสาขาของการคำนวณตามที่ทุกท่านต้องการ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
RJ
ปรึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชมรมโหราศาสตร์เเละจิต โทร 02-5734195