ดวงไทยมอญโบราณ ตั้งชื่อ – ตั้งนามสกุล , ดูดวงรายเดือน-รายปี , ฤกษ์ยาม , ฮวงจุ้ยมอญโบราณ , วิธีทำบุญใส่บาตรดาวเสวยอายุ , ขึ้นบ้านใหม่ , ร้านค้า , ออกรถ , การพิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง , สีที่เป็นมงคล
ดวงไทยมอญ
ดวงไทยมอญ | เว็บบอร์ด | ดวงชะตา | เกี่ยวกับชมรม
 โหราศาสตร์ไทย-มอญ
   
 บทสวดมนต์
   
 หลักการทำนายดวง-วิธีการ
   
 กิจกรรม-ข่าวสาร
   
 Facebook
   

 

บทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถา(พาหุงฯ)

(1) พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง
  อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
  ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา
  มุนินโท ตันเตชะสา
  ภะวะตุเม

ชะยะมังคะลานิ

 

(2) มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะ
  มักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะ
  วิธินา ชิตะวา
  มุนินโท ตันเตชะสา
  ภะวะตุเม

ชะยะมังคะลานิ

 

(3) นาฬาคิริง คะชะวะรัง
  อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ
  สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา
  ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม
 

ชะยะมังคะลานิ

 

 
(4) อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุรารุณันตัง
  ธาวันติโยชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง
  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา
  มุนินโท ตันเตชะสา
  ภะวะตุเม

ชะยะมังคะลานิ

 

(5) กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง
  อิวะ คัพภินียา
  จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง
  ชะนะกา ยะมัชเฌ
  สันเตนะ โสมะวิธินา
  ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม
 

ชะยะมังคะลานิ

 

 
(6) สัจจัง วิหายะ
  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง
  อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต
  ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม
 

ชะยะมังคะลานิ

 

 
(7) นันโทปะนันทะ ภุชะคัง
  วิพุธัง มะหิทธัง
  ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ
  ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา
  ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม
 

ชะยะมังคะลานิ

 

 
(8) ทุคคะหะทิฏฐิ ภุชะเคนะ
  สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง
  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะวิธินา
  ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม
  ชะยะมังคะลานิ  
ปรึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชมรมโหราศาสตร์เเละจิต โทร 02-5734195