ดวงไทยมอญโบราณ ตั้งชื่อ – ตั้งนามสกุล , ดูดวงรายเดือน-รายปี , ฤกษ์ยาม , ฮวงจุ้ยมอญโบราณ , วิธีทำบุญใส่บาตรดาวเสวยอายุ , ขึ้นบ้านใหม่ , ร้านค้า , ออกรถ , การพิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง , สีที่เป็นมงคล
ดวงไทยมอญ
ดวงไทยมอญ | เว็บบอร์ด | ดวงชะตา | เกี่ยวกับชมรม
 โหราศาสตร์ไทย-มอญ
   
 บทสวดมนต์
   
 หลักการทำนายดวง-วิธีการ
   
 กิจกรรม-ข่าวสาร
   
 Facebook
   

 

หลักการตั้งชื่อตามศาสตร์แห่งไทยและมอญโบราณ


- หลักแห่งการตั้งชื่อของตำรา ไทยและมอญโบราณ เป็นหลักวิชาที่นับว่าละเอียดอ่อนมาก
และการตั้งชื่อของแต่ละบุคคลนั้นต้อง ตั้งชื่อ ให้บุคคลนั้นมีชะตาชีวิตที่ ประสบความสำเร็จ
เจริญก้าวหน้า ในทุกด้านรวมทั้งสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรง มีจิตใจดีไม่หงุดหงิด
หรืออารมณ์โมโหเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย  ดังนั้นหลักวิชาทางสายไทยและมอญโบราณ
จึงต้องนำ วัน เดือน ปีเกิด ของแต่ละบุคคลมาคำนวณ เพื่อตั้งชื่อ ซึ่งเป็นการยากมาก
ในการตั้งชื่อที่จะเหมาะสมกับดวงชะตาและนามสกุล ของแต่ละบุคคล  แต่ตำราสายไทย
และมอญโบราณ ได้แบ่ง ขั้นตอนต่างๆ ในการตั้งชื่อออกเป็น 6 ขั้นตอน โดยมีหลักสรุปดังนี้ :-

  • ชื่อที่ตั้ง ต้องไม่มี อักษรที่เป็นอักษร กาลกิณี อยู่ในชื่อ
  • ชื่อที่ตั้ง ต้องไม่เป็น อริ หรือ เป็น ศัตรู กับปีเกิดของบุคคลนั้น
  • ชื่อที่ตั้ง ต้องมีตัวเลขศาสตร์ที่ดี  โดยเมื่อนำมารวมกับนามสกุลแล้ว
   ต้องได้เลขศาสตร์ที่มีคำแปลออกมาดีด้วย
  • ลักษณะ เสียงพยางค์ ของชื่อ ซึ่งเปรียบเทียบจาก แผนภูมิทักษา
   ต้องนำมาคำนวณพิจารณาจากตำรา มหาภูตะ แล้วนำมาสร้างเป็น ฐานรูปร่าง
   โดยลักษณะของชื่อ และเสียงพยางค์ ต้องเดินจากเท้าสู่ ศีรษะ  อย่างเดียว
  • ต้องนำ วันเกิดของบุคคลนั้นมาพิจารณา โดยเลือกตั้งชื่อ เสียงพยางค์ ในดวงดาว
   ที่มีคุณประโยชน์
  • ต้องพิจารณาฤกษ์ ในการเปลี่ยนชื่อ ของบุคคลนั้นว่า ควรเปลี่ยน ใน เดือนใด วันที่เท่าไร
   และเวลาอะไร ในการยื่นขอเปลี่ยนชื่อที่เหมาะสมกับดวงชะตานั้น

  - การพิจารณาเรื่อง ฤกษ์ยาม ในการเปลี่ยนชื่อของแต่ละบุคคลนั้น ค่อนข้างยุ่งยากมาก
  ขอให้ท่านที่หาชื่อได้แล้วให้แจ้ง วัน เดือน ปีเกิด 
  ให้ติดต่อมาที่............(0-2573-4195) โดยทางชมรมฯจะกำหนด ฤกษ์ ให้ทุกท่านเอง.

   

  ตั้งชื่อให้ดี ต้องไม่มีอักษรกาลกิณี

  - ตั้งแต่โบราณกาลมาการตั้งชื่อไม่ว่าหญิงหรือชาย ถ้าต้องการให้มีสง่าราศีเป็นสิริมงคล
  อันสมบูรณ์นั้นชื่อของบุคคลคนนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อนั้น พิจารณาวันเกิด
  ของบุคคลนั้นคนนั้นโดย ให้นำมาเทียบในแผนภูมิทักษา

  แผนภูมิทักษา

  อาทิตย์ ๑

  กำลัง ๖

  อะ อา อิ อี อุ อู ฤ

  เอ โอ ไอ เอา อำ อ

  จันทร์ ๒

  กำลัง ๑๕

  ก ข ค ฆ ง

  อังคาร ๓

  กำลัง ๘

  จ ฉ ช ซ ฌ ญ

  ศุกร์ ๖

  กำลัง ๒๑

  ศ ส ษ ห ฬ ฮ

   

   

   

  พธ (กลางวัน) ๔

  กำลัง ๑๗

  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

  ราหู

  (พุธกลางคืน) ๘

  กำลัง ๑๒

  ย ร ล ว

  พฤหัส ๕

  กำลัง ๑๙

  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

  เสาร์ ๗

  กำลัง ๑๐

  ด ต ถ ท ธ น

  - วิธีพิจารณากาลกิณี คือ ให้ดูว่าท่านเกิดวันอะไร ช่องที่ถัดจากวันเกิดของท่าน
  โดยเดินย้อนเข็มนาฬิกา คือ ช่องกาลกิณี ดันนั้นอักษรทุกตัวในช่องกาลกิณี
  จึงห้ามนำมาใช้ในการตั้งชื่อ

   

  อักษรที่เป็นกาลกิณีโดยนับจากวันเกิด

  คนเกิดวันอาทิตย์ อักษรที่เป็นกาลกิณีห้ามใช้ตั้งชื่อคือ ศุกร์(๖)
  ศ ส ษ ห ฬ ฮ
  คนเกิดวันจันทร์ อักษรที่เป็นกาลกิณีห้ามใช้ตั้งชื่อคือ อาทิตย์(๑)
  สระทั้งหมด อ ฤ
  คนเกิดวันอังคาร อักษรที่เป็นกาลกิณีห้ามใช้ตั้งชื่อคือ จันทร์ (๒)
  ก ข ค ฆ ง
  คนเกิดวันพุธ อักษรที่เป็นกาลกิณีห้ามใช้ตั้งชื่อคือ อังคาร(๓)
  จ ฉ ช ซ ฌ ญ
  คนเกิดวันเสาร์ อักษรที่เป็นกาลกิณีห้ามใช้ตั้งชื่อคือ พุธ (๔)
  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
  คนเกิดวันพฤหัส อักษรที่เป็นกาลกิณีห้ามใช้ตั้งชื่อคือ เสาร์ (๗)
  ด ต ถ ท ธ น
  คนเกิดวันราหู
  (พุธกลางคืน)
  อักษรที่เป็นกาลกิณีห้ามใช้ตั้งชื่อคือ พฤหัส (๕)
  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
  คนเกิดวันศุกร์ อักษรที่เป็นกาลกิณีห้ามใช้ตั้งชื่อคือ ราหู (๘)
  ย ร ล ว

   

  ชื่อที่ตั้งต้องไม่เป็นอริหรือศัตรูกับปีเกิด

  - คำว่าปีเกิดหมายถึงปีชวด,ฉล,ขาล,เถาะ,มะโรง,มะเส็ง,มะเมีย,มะแม,วอก,ระกา,จอ,กุน
  ความหมายของคำว่าไม่เป็นอริกับปีเกิด คือ ความหมายของชื่อที่ตั้ง
  ต้องไม่เป็นศัตรูกับปีเกิด

  เช่น
  คนเกิดปีหมูหรือปีกุน ห้ามใช้ชื่อพยัคฆ์ หรือ เสือ
  เพราะเสือกับหมูเป็นศัตรูกัน
    คนเกิดปีระกาหรือปีไก่ ห้ามใช้ชื่อวารีหรือน้ำ
  เพราะไก่ไม่ถูกกับน้ำ เป็นต้น

   

  ชื่อต้องมีหลักโหรเลขศาสตร์รวมกันมีความหมายที่ดี

  - คำว่าหลักตำราโหรเลขศาสตร์ หมายความถึง การนำชื่อมาแยกแต่ละตัวอักษรออกมา
  เป็นตัวเลข แล้วนำตัวอัการนั้นมารวมกัน แล้วอ่านความหายจากคำแปลจากหนังสือฉบับนี้
  โดยจะมีคำแปลตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 100 ให้ใช้หลักว่า

  100-109 ให้อ่านตัวหน้าและตัวหลังเช่น 105 อ่านว่า 15
  110-200 ให้อ่านตัวกลางและตัวท้ายเช่น 119 อ่านว่า 19

  ตัวเลขศาสตร์แทนตัวอักษรภาษาไทย

  1
  ก ด ถ ท ภ ฤ  ุ า  ำ  ่ 
  2
  ข ช บ ป ง  ู เ แ  ้ 
  3
  ฃ ค ฆ ต ฑ ฒ  ๋ 
  4
  ค ธ ร ญ ษ โ ะ  ั   ิ 
  5
  ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ  ึ 
  6
  จ ล ว อ ใ 
  7
  ศ ส ซ   ี  ื  ๊ 
  8
  ย พ ฟ ผ ฝ  ็ 
  9
  ฏ ฐ ไ  ์ 

  ตัวอย่างการพิจารณาและคิดเลขศาสตร์ เช่น

   

  - หลักคือเมื่อแทนตัวอักษรเป็นตัวเลขแล้ว คำแปลของเลขศาสตร์ในตำแหน่งชื่อต้องได้รับคำแปลที่ดี จากตัวอย่างชื่อ 14 และนำมารวมเลขศาสตร์กับนามสกุลคือ 49 ได้ตัวเลข 63 ซึ่งมีคำแปลที่ดี

  - สรุปคือ 14 ก็มีความหมายดีและ 63 ก็มีความหมายดีส่วนนามสกุลนั้นจะไม่นำมา พิจารณาความหมาย หรือคำแปลเพราะนามสกุลเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หรือจะเปลี่ยนแปลงก็เกิดความยุ่งยากมากสิ่งที่เราจะทำได้คือ หาชื่อที่ตัวเลขความหมายดีรวมกับนามสกุลก็ได้ความหมายดีเท่านั้น

  - หลักการตั้งชื่อตามหลักวิชาเลขศาสตร์นี้ตัวเลขศาสตร์ที่รวบรวมไว้ว่ามีความหมายดี คือ

  9,14,15,19,20,24,36,41,42,45,50,51,54,55,63,65,95,99,100

  - ซึ่งเลขดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้ได้ทั้งหญิงและชาย มีเฉพาะเลข 19
  ไม่เหมาะจะตั้งให้กับผู้หญิง เพราะความหมายคือ ถึงแม้ชีวิตจะประสบความสำเร็จ
  อย่างงดงาม แต่ชีวิตคู่จะเป็นคนไร้คู่ หรือเป็นภรรยาน้อย หรือกินน้ำใต้ศอกคนอื่น

   

  ชื่อที่ดีต้องนำ พ.ศ. เกิดมาคำนวนพร้อมสร้างฐานรูปร่าง

  - วิธีนำ พ.ศ. เกิดของบุคคลที่ต้องการมาคำนวนตั้งชื่อนั้น มีวิธีคำนวนคือ นำ พ.ศ. เกิดมาคำนวน เป็นจุลศักราช โดยการนำ พ.ศ. เกิดมาตั้งลบด้วย 1181 ก็จะได้เป็น จุลศักราช เสร็จแล้วให้นำไปหารด้วย 7 เสมอ เหลือเศษเท่าไหร่เราเรียกว่า รหัส จ.ศ. นำรหัส จ.ศ. ไปสร้างฐานรูปร่าง โดยศรีษะหรือส่วนหัวของรูปร่างเกิดจากรหัส จ.ศ. ลบด้วย 1 เสมอ แล้วจึงเดินตัวเลขตามรหัสสากล คือ 1234567 ซึ่งมี จำนวนเพียงเจ็ดตัวเลขเริ่มต้นจากศรีษะมาสู่เท้า 2 ขาเลื่อนให้มาสู่เอว 2 ข้าง เลื่อนขึ้นมาสู่ไหล่ 2 ข้าง

  ตัวอย่าง

  วิธีหารรหัส จ.ศ.

   

  เช่นเกิด พ.ศ. 2499  -
  1181
  7)1318 (188
  7
  61
  56
  58
  56
  รหัส จ.ศ ขั้นต้น
  2

  - เหตุที่เราเรียกว่ารหัส จ.ศ. ขั้นต้นเพราะเราต้องพิจารณาวันเดือนปีเกิดของบุคคลนั้นด้วยว่า เกิดวันเดือนอะไรคือบุคคลใด ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 มกราคม ของทุกปี ต้องนำรหัส จ.ศ.ขั้นต้นมาลบด้วย 1 เสมอ แต่ถ้าบุคคลนั้นเกิด 16 เมษายน ถึง 31 ธันวาคมไม่ต้องนำรหัส จ.ศ ขั้นต้นที่คำนวนได้มาลบด้วย 1

  ตัวอย่าง

  เกิด 5 มกราคม 2499

   

  พ.ศ. เกิด 2499  -
  1181
    7)1318 (188
  7
  61
  56
  58
  56
  รหัส จ.ศ ขั้นต้น
  2

  ปรากฏว่า บุคคลนี้เกิด 5 มกราคม ต้องนำรหัส จ.ศ. ขั้นต้นมาลบด้วย 1

  คือ
  2
   -
  1
  รหัส จ.ศ 
  1

   

  ตัวอย่าง

  เกิด 9 ธันวาคม 2499

   

  พ.ศ. เกิด
  2499  -
  1181
    7)1318 (188
  7
  61
  56
  58
  56
  รหัส จ.ศ ขั้นต้น
  2

  รหัส จ.ศ. ของบุคคลนี้คือ 2 เพราะเกิด 9 ธันวาคม

  (กรณีที่หาร 7 ลงตัว ได้เศษ" 0 " ให้ถือว่าเป็นเลข" 7 ")

   

  ลักษณะของฐานรูปร่าง

  ลักษณะของฐานรูปร่างแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆได้ 4 ส่วนดังนี้

  ส่วนที่ 1 เรียกว่า

  หัวหรือศรีษะ

  ส่วนที่ 2 เรียกว่า ไหล่ซ้าย,ไหล่ขวา
  ส่วนที่ 3 เรียกว่า เอวซ้าย,เอวขวา
  ส่วนที่ 4 เรียกว่า ขาซ้าย,ขาขวา

   

   

  วิธีการวางตัวเลขลงบนฐานรูปร่าง

  - ให้นับจากศรีษะหรือหัวลงมาสู่ขาแล้วเดินให้ไปถึงไหล่

  ศรีษะ ---> ขาซ้าย ---> ขาขวา ---> เอวซ้าย--->เอวขวา ---> ไหล่ซ้าย ---> ไหล่ขวา

  A ---> B ---> C ---> D --->E --->F ---> G

   

  วิธีการวางตัวเลขลงบนฐานรูปร่าง

  โดยคำนวนจากเลข จ.ศ.

  รหัส จ.ศ. 1 ฐานรูปร่างคือ

  รหัส จ.ศ. 2 ฐานรูปร่างคือ

  รหัส จ.ศ. 3 ฐานรูปร่างคือ

  รหัส จ.ศ. 4 ฐานรูปร่างคือ

  รหัส จ.ศ. 5 ฐานรูปร่างคือ

  รหัส จ.ศ. 6 ฐานรูปร่างคือ

  รหัส จ.ศ. 7 ฐานรูปร่างคือ

   

   

  วิธีการอ่านฐานรูปร่าง

  - วิธีการอ่านฐานรูปร่างนั้นให้อ่านหรือตั้งชื่อจากเท้าเดินขึ้นไปสู่ศรีษะ ห้ามเดินลงหรือเดินขึ้น ต้องเดินขึ้นอย่างเดียว โดยใช้การอ่านชื่อเฉพาะตัวอักษรที่อ่านออกเสียงเท่านั้น เช่น

  ชฌนบ
  = ให้อ่านเสียงพยางค์คือ ช ---> ฌ ---> น
  กรพล
  = ให้อ่านเสียงพยางค์คือ ก ---> พ
  มะลิวัลย์
  = ให้อ่านเสียงพยางค์คือ ม ---> ล ---> ว
  เบญจมาศ
  = ให้อ่านเสียงพยางค์คือ บ ---> จ ---> ม
  ณัฐวุฒิ
  = ให้อ่านเสียงพยางค์คือ ญ ---> ฐ --->ว

  - โดยนำอักษรที่อ่านออกเสียงพยางค์
  เป็นตัวอักษรไปเทียบกับดาวพระเคราะห์ในแผนภูมิทักษา เช่น

  บ = พฤหัส(5) , ล = ราหู = พุธ(8) , ซ = อังคาร(3) , ณ = พุธ(4)

   

  ชื่อที่ดีตองนำวันเกิดมาพิจารณามาคำนวนด้วย

  - ในตำราของวิชามอญโบราณมีสูตรหรือตัวเลขที่เดินตายตัวอยู่หนึ่งสูตร คือ

  1 4 7 3 6 2 5

  - เราได้นำสูตรเลขนี้มาใช้ประยุกต์ในการตั้งชื่อ โดยคิดจากวันเกิดของบุคคลนั้นว่า เกิดวันอะไร แล้วทดแทนเป็นตัวเลขคือ

  อาทิตย์ =1 ,จันทร์ = 2 , อังคาร 3 , พุธและราูหู = 4
  พฤหัส = 5 ,ศุกร์ = 6 , เสาร์ = 7

  โดยมีหลักการเดินของสูตรกฏตายตัวของวิชามอญโบราณในแถวตั้ง คือ

   

  วันเกิด G 5 6 7 1 2 3 4 = ความสำเร็จ
  F 2 3 4 5 6 7 1 = โชคลาภ
  E 6 7 1 2 3 4 5 = อำนาจ
  A 1 2 3 4 5 6 7 = การขอความช่วยเหลือ
  B 4 5 6 7 1 2 3 = ทะเลาะกัน
  C 7 1 2 3 4 5 6 = เจ็บป่วย
  D 3 4 5 6 7 1 2 = มรณะ

   

  ตามการเดินสูตรมอญโบราณจะเห็นได้ว่า จะเดินตามตัวอักษร

  A ---> B ---> C ---> D --->E --->F ---> G

  จะพิจารณาได้ว่าตัวเลขที่ได้จากการวางตามสูตรมอญโบราณของวันเกิดบุคคลนั้น จะนำมาตั้งชื่อได้ คือ

  G = ความสำเร็จ
  F = โชคลาภ
  E = อำนาจ
  A = การรับความช่วยเหลือ

  - วิธีการตั้งชื่อคือ นำตัวเลขในตำแหน่ง G,F,E,A จากวันเกิดของสูตรมอญโบราณนำไปเรียงในฐานรูปร่างที่เราคำนวนได้จากรหัส จ.ศ. ลบหนึ่ง(1) แล้วนำไปไว้ที่หัวหรือศรีษะดังนั้นชื่อที่ได้ต้องมานำตัวเลขจากตำแหน่ง G,F,E,A มาเรียงจากเท้าสู่ศรีษะเท่านั้น โดยหลักการตั้งชื่อนั้นจะตั้ง 4 พยางค์,3พยางค์,2พยางค์ ก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องมี 2 พยางค์

  - เมื่อหาชื่อได้ตามการเดินของตัวเลขแล้ว เลขศาสตร์ในชื่อต้องมีความหมายดีด้วย และเมื่อรวมทั้งนามสกุลก็ต้องดีด้วย โดยชื่อนั้นต้องไม่มีกาลกิณี อยู่ในชื่อ จึงจะได้ชื่อที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเหมาะกับเจ้าของดวงชะตาคนนั้น

  ตัวอย่างชื่อ กรพล ปวพจน์ เกิด 27 พฤศจิกายน 2505 พุธ (กลางวัน)

  ตัวอย่าง

  เกิด 27 พฤศจิกายน 2505

   

  พ.ศ. เกิด
  2505  -
  1181
    7)1324 (189
  7
  62
  56
  64
  63
  รหัส จ.ศ ขั้นต้น

  1


   

  - ชื่อของคุณ กรพล ตามฐานวันเกิด สามารถตั้งได้ตามหลักสูตรตายตัวของวิชามอญโบราณ คือ 1(G), 5(F), 2(E), 4(A) เมื่อนำมาเรียงชั้นในแนวฐานรูปร่างจากเท้าสู่ศรีษะจะได้

  1(G) ---> 5(F) ---> 2(E) --->4(A)

  - ชื่อที่ตั้ง คือ กรพล = 19 เมื่อรวมนามสกุล = 19+36 = 55 แสดงว่าเลขศาสตร์ของชื่อดีบวกนามสกุลเลขศาสตร์ก็ดี ชื่อ กรพล = 2(จันทร์) 5(พฤหัส) แสดงว่าการเดินทางของดาวจากล่างสู่บนในฐานรูปร่างถูกต้อง แสดงว่าชื่อนี้ใช้ได้เป็นสิริมงคลกับเจ้าของดวงชะตา
ปรึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชมรมโหราศาสตร์เเละจิต โทร 02-5734195